Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Nouvelle interface
Article dans une revue

« Quebra de identidade e proceso de autohistorización na obra de Suso de Toro »

Résumé : Baseándose no postulado de que unha familia é unha microsociedade e recorrendo a unha extensa galería de personaxes, Benoît Mitaine amosa como os transtornos identitarios, que tanto caracterizan o mundo novelesco de Suso de Toro, deben ser relacionado coa sociedade galega. Esta demostración depende de cinco mecanismos narrativos especialmente representativos na obra de Suso de Toro: a explosión do núcleo familiar, as desigualdades intrafamiliares, a ausencia nominativa, o desdobramento e, sobre todo, o segredo de familia, figuras que funcionan como minialegorías nacionais.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-01725112
Contributeur : Benoit Mitaine Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : mercredi 7 mars 2018 - 12:41:05
Dernière modification le : jeudi 13 mai 2021 - 11:22:01
Archivage à long terme le : : vendredi 8 juin 2018 - 13:34:35

Fichier

Mitaine-Anuario-Suso de Toro.p...
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

  • HAL Id : hal-01725112, version 1

Collections

Citation

Benoit Mitaine. « Quebra de identidade e proceso de autohistorización na obra de Suso de Toro ». Anuario de estudios literarios galegos, 2000, pp.185-203. ⟨hal-01725112⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

47

Téléchargements de fichiers

33